Detail Pengajar

Kadek Yudi Murdana, M.A.(B.Dh.)

NIDN/NIYA

:

29-261186-01/170700038

Tempat Kelahiran

:

Singaraja

Tgl Lahir

:

26/11/1986

  Dosen Matakuliah :
  -

   Riwayat Pendidikan :
   - S1 & S2 International Theravada Buddhist Missionary University, Yangon
   -

   Ilmu yang dikuasai :
   - K.S. Abidhamma
   - Bahasa Pali
   -

   Penelitian Yang Pernah Dilakukan :

   - Pengaruh Pembinaan Keagamaan oleh Samanera dan Atthasilani terhadap Perilaku Keagamaan Masyarakat Buddhis di Malang Raya (2017)


   - Signifikansi Sanna Cetasika (Faktor Batin Pencerapan /Persepsi) Dalam Fenomena Kehidupan Sehari-hari Berdasarkan Perspektif Abidhamma (2016)


   - Peranan Penyuluh Agama Buddha Sebagai Pelayan dan Panutan Umat Buddha di Malang Raya (2016)


   - Pola Konersi Masyarakat Buddhis ke non-Buddhis di Malang Raya 2015)


   Follow us On Instagram

   we always provide kindness education